Skolsystemet har inte förändrats på 100 år? kritiska problem för systemet

Skolan för våra barn har inte förändrats på över 100 år, var? Fungerar verkligen detta sätt att undervisa? Den här videon är mycket kritisk mot skolsystemet. Men vi har tagit med det för att fokusera på om det ska ske förändringar i skolsystemet eller inte.